Školenie obchodných partnerov

 

Dátum a miesto konania: 3.máj 2010 , Koniarovce

 

Prítomný : podľa prezenčnej listiny

 

Program: 

  • Predstavenie spoločnosti ENEPA, spol. s r.o.
  • Základné pojmy zvárania, metódy zvárania
  • Popis a predstavenie sortimentu zváracej techniky OMICRON
  • Popis a predstavenie sortimentu zváracej techniky ALFA IN
  • Obed
  • Panelová diskusia, záver.

 

 

K jednotlivým bodom školenia:

Otvorenie školenia a predstavenie spoločnosti ENEPA, spol. s r.o. vykonal konateľ firmy Ing. Miroslav Néma, ktorý následne viedol prednášku v rámci prvej časti školenia účastníkov ohľadom metód a základných pojmov zvárania. Záver prednášky bol venovaný pre otázky a následnú diskusiu k téme. V druhej časti sa prítomný školiaci rozdelili na dve skupiny a presunuli sa k jednotlivým zváracím strojom, kde na nich čakali obchodný zástupcovia prezentovaných výrobcov. Za spoločnosť OMICRON - svářecí stroje, s.r.o. bol prítomný obchodný zástupca Martin Pour. Výrobcu zváracej techniky    ALFA IN, a.s. zastupoval Miloš Wurschy. V stánku ALFA IN bola predstavená aj rada profesionálnych elektrocentrál českého výrobu pod značkou MEDVED, ktorú viedol Karel Říha. V priebehu prezentovania zváracích zdrojov bol priestor pre otázky a diskusiu k jednotlivým typom strojov.  Po plánovanom obede poďakoval Ing. Miroslav Néma za účasť a školenie ukončil.

 

Fotogaléria: