Plastové dopravníkové valčeky ( PDV )

 

Telo valčeka -  polypropylénová HDPE trubka o hrúbke steny 12 (D89) resp. 15 (D108)mm. Použité materiály sú plne recyklovateľné a nevykupujú ich zberné suroviny, čo chráni valčeky pred zlodejmi. Pracovná teplota -40 až +80°C

Veko valčeka - vnútorné a vonkajšie diely polyamidového veka tvoria labyrintové tesnenie. Vonkajší diel má konický tvar, ktorý zabraňuje usadzovaniu drobných kamienkov medzi vekom valčeka a stolicou dopravníka.

Hriadeľ valčeka - oceľ triedy 11 523 o priemere 20mm. 

Ložiská - ložiská rady 6204 2RS obojstranne kryté plastom.

 

 

Zásadným risom nového typu valčeka je konštrukcia nových vék konického tvaru s labyrintovým tesnením. Konický tvar veka vylučuje uviaznutie materiálu medzi stolicou dopravníka a vekom. Táto skutočnosť býva najčastejšou príčinou poruchy točivosti valčekov so štandrardnými vekami a ich následného predrania. Labyrintové tesnenie zlepšuje utesnenie vnútorného priestoru valčeka a súčasne i jeho točivosť.

 

Valce majú oproti kovovým valcom niekoľko výhod:

  • bezpečný chod ( v prípade zastavenia nepoškodí telo valčeka dopravníkový pás )
  • nižšia hmotnosť ( s ňou súvisí jednoduchšia manipulácia pri výmene a nižšie zaťaženie dopravníka )
  • nižšia hlučnosť ( ocenená najmä u prevádzok v blízkosti ľudských obydlí )
  • dlhšia životnosť na exponovaných miestach
  • krádeživzdornosť ( vzhľadom použitému materiálu je výlečené jeho odovzdanie do zberných surovín )

 

Okrem klasických plastových dopravníkových valcov ponúkame aj spodné diskové valce s polyuretánovými vodiacimi kotúčmi, ktoré bránia nežiaducim pohybom pásu na dopravníku a nahradzujú tak strážne valčeky.